Kontakt

* Pola wymagane

Chcę otrzymać kopię tej wiadomości na swoją skrzynkę pocztową.

Obowiązek informacyjny

Aby przesłać formularz, musisz mieć ukończone 16 lat.
Dane osobowe przesłane za pośrednictwem tego formularza będą przechowywane w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytanie lub komentarz i nie będą wykorzystywane do celów marketingowych. Prosimy o zapoznanie się z naszym Oświadczeniem o Ochronie Danych, które informuje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w celu przekazania Pani/Panu informacji o rozpoczęciu Programu pod nazwą Klub Hodowców jest Royal Canin Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach przy ul. Grabskiej 10, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000357290, REGON 121231071 (dalej „Administrator”).
 2. Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu, tj. imię, nazwisko, nr telefonu, adres email są przetwarzane przez Administratora w celu przekazania Pani/Panu informacji o rozpoczęciu Programu pod nazwą Klub Hodowców i możliwości rejestracji do niego w sposób zgodny z udzielonymi zgodami.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w ww. celu jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora obejmujących rejestrację w Programie pod nazwą Klub Hodowców (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
 4. Pana/Pani dane osobowe w zakresie, w jakim są przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu Pani/Pana rejestracji do Programu pod nazwą Klub Hodowców.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń dotyczących rejestracji w Programie Klub Hodowców.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi w zakresie call center, usługi IT), podmioty kapitałowo i organizacyjnie powiązane z Royal Canin (np. spółki dominujące i zależne), które mają siedzibę w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej, a także, księgowi i biegli rewidenci, kurierzy, prawnicy, organy administracji oraz sądy.
 7. W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach, przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do otrzymania informacji o rozpoczęciu Programu pod nazwą Klub Hodowców.
 11. Jeżeli będzie Pani/Pan miał pytania lub będzie Pani/Pan chciał zrealizować przysługujące prawa dotyczące przetwarzania danych, prosimy o kontakt na adres emailowy: [email protected].